Ekonomi och administration

Ekonomi och administration ger förvaltningsövergripande stöd inom områdena ekonomi, politik, utredning och kommunikation​.

Avdelningen har till uppgift att svara för:

  • Ekonomi
  • Nämndadministration
  • Internkontroll
  • Utredning
  • Webb

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor