Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen har tre enheter. Enhetsnamn för avdelningen är:

  • fastighetsförvaltning
  • fastighetsdrift
  • byggservice

Kontakt

Lars-Göran Johansson, +46 522‑69 64 56

Avdelningschef

lars-goran.x.johansson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00