Gata och parkavdelningen

Gata och parkavdelningen har tre enheter. Enhetsnamn för avdelningen är:

  • gatu- och parkförvaltning
  • gatu- och parkdrift
  • fordon

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor