Lokalvårdsserviceavdelningen

Lokalvårdsservices uppdrag är att ge bästa möjliga interna service till kommunens förvaltningar och verksamheter utifrån behov, efterfrågan och önskemål. I avdelningen ingår all lokalvårdsservice.

Servicen består i huvudsak av lokalvård i kommunens lokaler.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor