Ny måltidspolicy

Uddevalla kommun har beslutat om en ny måltidspolicy i kommunen. Målet är att få fler att äta sig mätta och minska svinnet. Svensk husmanskost kommer vara basen i kommunens menyer och det serveras också ett vegetariskt alternativ.

Svenska livsmedel av hög kvalitet kommer att prioriteras i våra nya menyer med husmanskost. Helst ska livsmedlen vara närproducerade och ha tillagats i Uddevalla i så stor utsträckning som möjligt.

Specialkost kräver läkarintyg eller motsvarande

En viktig nyhet i vår måltidspolicy är att den som har behov av att äta specialkost behöver ansöka och skicka med läkarintyg, journalutdrag, bedömning av vårdpersonal eller särskild bedömning.

Observera att inför hösten (läsåret 2024/25) gäller detta samtliga barn och elever med specialkost. Det gäller alltså även om ditt barn tidigare haft specialkost.

Ansökan ska skickas in senast 12 augusti.

Frågor och svar om vår nya måltidspolicy

Har du frågor om vår nya måltidspolicy kan du börja med att kika i våra frågor och svar nedan.

Målet är att få fler barn, vuxna och äldre att äta sig mätta av den mat som kommunen lagar och serverar i förskola, skola, gymnasium samt inom vård och omsorg. Samtidigt vill man minska svinnet i kommunens kök.

Svenska livsmedel av hög kvalitet ska prioriteras. Helst ska livsmedlen vara närproducerade och ha tillagats i Uddevalla i så stor utsträckning som möjligt. Svensk husmanskost är det som kommer att vara basen i kommunens menyer. Som alternativ rätt kommer det att erbjudas en vegetarisk rätt.

Matgästerna ska också kunna påverka utbud och måltidsupplevelse i de verksamheter i kommunen som serverar mat. Med större inflytande över mat och måltidsmiljö kan förutsättningarna för trivsel och välbefinnande vid måltiderna öka.

De som har behov av att äta specialkost eller anpassad måltid behöver visa upp intyg, journalutdrag, bedömning av vårdpersonal eller särskild bedömning.

Måltidspolicyn börjar i praktiken att gälla från hösten 2024, vissa delar av policyn kan behöva längre tid att införa. Det beror på att alla kök från start inte kommer att ha förutsättning att servera två olika rätter beroende på kökens utformning.

Husmanskost innebär klassisk svensk vardagsmat som många tycker om och vill äta sig mätta av. Utbudet av maten och begreppet husmanskost kommer att utvecklas i samråd med matgästerna.

Nej, frukost och mellanmålsmatsedeln påverkas inte av den nya måltidspolicyn.

Det kommer att planeras i samverkan mellan de kommunala verksamheterna och matgästerna, till exempel via enkäter och matråd.

Förskola och skola

Vi utgår från en gemensam grundmeny med två rätter, en maträtt baserad på svensk husmanskost och en vegetarisk rätt. Alla kök kommer från start inte att ha förutsättning att servera två olika rätter beroende på kökens utformning. De som har anmält specialkost kommer alltid att få det.

Du kan i första hand kontakta skolköket på ditt barns skola.

Specialkost och annan anpassad kost

Specialkost är måltider som är anpassad till ett visst sjukdomstillstånd. Det kan till exempel handla om matallergi och annan överkänslighet.

Ja, du behöver skicka in en ansökan och bifoga ett läkarintyg eller journalutdrag som visar ditt barns behov. Inför läsåret 2024/25 gäller detta samtliga barn och elever med specialkost. Det gäller alltså även om ditt barn tidigare haft specialkost.

Du ansöker via e-tjänst:
Till ansökan om specialkost>>

Måste jag skaffa ett nytt läkarintyg?

Nej, det räcker att skicka in ett tidigare utfärdat läkarintyg om innehållet fortfarande är aktuellt.

Anpassade måltider är måltider som avviker från normalkosten. Mat och måltider kan exempelvis behöva anpassas till ett barns funktionsnedsättning. Anpassad måltid kan ordnas efter en särskild bedömning av rektor tillsammans med barn- och elevhälsan på ditt barns förskola eller skola. Du kan inte ansöka om anpassad måltid för ditt barn. Om ditt barn har behov av anpassad måltid kan du kontakta skolans rektor.

Anpassad måltid är det som tidigare kallades för separerad kost.

Alla dagar erbjuds ett vegetariskt alternativ med lika högt näringsvärde som husmanskosten. Du som vårdnadshavare behöver inte göra någon anmälan kring det.

Alla dagar erbjuds ett vegetariskt alternativ med lika högt näringsvärde som husmanskosten. Du som vårdnadshavare behöver inte göra någon anmälan kring det.

Så snart som möjligt eller senast en vecka innan skolstarten, höstterminen startar 19 augusti 2024. Därefter behöver du bara lämna in läkarintyg eller journalutdrag när ditt barn har ett nytt eller ändrat behov.

Äldreboende och andra boenden

Utgångspunkten för matsedlarna ska vara svensk husmanskost. Så långt det är möjligt ska minst två olika rätter erbjudas för att tillgodose olika smaker och behov. Den nya måltidspolicyn innebär inte någon stor förändring inom vård och omsorg. Husmanskost är idag basen för den mat som serveras och vegetariska alternativ erbjuds den som önskar det.

Matlådor som levereras hem påverkas inte. Du som får matlåda kan välja mellan sju rätter per vecka, och all specialkost tillgodoses.

Du kan i första hand kontakta enhetschefen för boendet där din anhörig bor. Enhetschefen kan sedan ta frågan vidare till ansvarig i kommunens måltidsverksamhet.

Förslag på sidor