Måltidsservice

Grönsaker och slev

Måltidsservice tillagar och serverar mat till barn och elever från förskola till gymnasium i kommunens regi och till boende inom äldreomsorgen samt till den som behöver service i form av matlådor.

Vi strävar efter att följa livsmedelsverkets rekommendationer och vi har hög kompetens hur man sätter samman en matsedel så den passar de flesta och att maten uppfyller allas behov.

"Livsmedelsverket arbetar i konsumenternas intresse aktivt för säkra livsmedel, redlighet, det vill säga ärlighet, i livsmedelshanteringen och bra matvanor. Livsmedelsverket är central förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrågor och sorterar under Jordbruksdepartementet."

Vi har egenkontrollprogram på alla våra enheter och det är miljökontoret som svarar för kontrollen. 

Våra kök och restauranger

Vi har välutbildad och engagerad personal som arbetar på bästa sätt utifrån varje köks förutsättningar och vi är cirka 160 personer som arbetar på måltidsservice inom:

De allra flesta av våra gäster har tillagningen på plats. Ett 40-tal tillagningskök som lagar maten men några enheter har begränsade möjligheter och får maten från ett närliggande kök. I ett centralkök lagas och packas matlådor till ca 300 kunder.

Varje dag serveras mer än 15 000 luncher och cirka 1500 måltider varje dygn till våra äldre. Inom kommunens äldreomsorg serveras alla dagens mål tillagade i våra kök.

Vi kan som lite kuriosa berätta att det en vanlig "köttbulledag" serveras ca 70 000 köttbullar, 780 liter sås och 1,4 ton potatis! Till detta serveras även grönsaker, bröd och mjölk och givetvis lingonsylt.

Välkommen till bords!

Andra verksamheter har även de möjlighet att nyttja måltidsservice kompetens för till exempel rådfrågning, upphandling och inte minst – utbildning.

Uddevalla jobbar med måltidspedagogik i förskolan

Uddevallas förskolor och måltidsservice är aktivt drivande för att förändra synen på måltiden för våra minsta. Med engagemang och framgångsrikt genomförande av den första delen i ett forskningsprojekt kallat Måltidspedagogik i förskolan har detta lett till ett stort intresse för de minstas måltidssituation – långt utanför projektets deltagare. Att prova på och vänja sig vid nya smaker och sätt att ta till sig olika råvaror tidigt bäddar för en mer hälsosam livsstil när man växer upp och kan vara en viktig nyckel till ett friskare folk.

Måltidspedagogik i förskolan

Skolmjölksstöd från EU

Vi söker skolmjölksstöd för våra skolor i Uddevalla Kommun. Skolmjölksstödet kan sökas av alla skolor från förskola till gymnasium.Syftet med detta EU-stöd är att ge fler elever möjlighet att dricka mjölk i skolan.

Skolmjölksstödet på Jordbruksverkets hemsida

EUflagga med texten "Skolmjölken vi serverar finansieras delvis av europeiska garantifonden för jordbruket".

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Mer information

Projektet Måltidspedagogik

Måltidspedagogik

Förslag på sidor