Lantmäteriet

Avdelningen ansvarar för fastighetsbildning och registrering av förändringar i fastighetsindelningen inom Uddevalla kommun. Avdelningen ansvarar även för plan-, adress- och byggnadsregistren.
Vid kontakt se kartan för vem/vilka som har vilket arbetsområde.

Förrättningslantmätare

Berit Carlsson 0522-69 73 61

Lantmäterichef, fastighetsbildning, avstyckningar, fastighetsbestämning, markbyten, 3D- fastighetsbildning, servitut, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt.

Stina Bergqvist 0522-69 73 48 (tjänstledig)

Förrättningslantmätare, fastighetsbildning, avstyckningar, fastighetsbestämning, markbyten, servitut, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt.

Lars-Ove Klang 0522-69 73 37

Förrättningslantmätare, fastighetsbildning, avstyckningar, fastighetsbetsämning, markbyten, servitut, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt.

Andreas Parianos 0522-69 73 49

Förrättningslantmätare, fastighetsbildning, avstyckningar, fastighetsbestämning, markbyten, servitut, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt.

Angelika Eriksson 0522-69 73 93

Förrättningslantmätare, fastighetsbildning, avstyckningar, fastighetsbestämning, markbyten, servitut, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt, fiberförrättningar.

Pontus Karlsson 0522-69 73 94 (tjänstledig)
Förrättningslantmätare, fastighetsbildning, avstyckningar, fastighetsbestämning, markbyten, servitut, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt.

Therese Frick 0522-69 73 44

Förrättningslantmätare, fastighetsbildning, avstyckningar, fastighetsbestämning, markbyten, 3D-fastighetsbildning, servitut, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt.

Karin Ahlström 0522-69 73 41

Fastighetsregistrerare, namn och adressfrågor, lägenhets-, byggnads- och fastighetsregistret, planer och bestämmelser utredningar.

Roger Andreasson 0522-69 73 86

Förrättningslantmätare, fastighetsbildning, det vill säga avstyckningar, fastighetsbestämning, markbyten, servitut, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt.

Solveig Torp 0522-69 73 91

Förrättningslantmätare, fastighetsbildning, det vill säga avstyckningar, fastighetsbestämning, markbyten, servitut, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt, fiberförrättningar.

Om du däremot vill träffa någon av oss så är det bästa att ringa och bestämma en tid. Våra ordinarie öppet tider är måndag - fredag 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.30.

Kontakt

Berit Carlsson, +46 522‑69 73 61

Enhetschef

berit.carlsson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00