Lantmäteriet

Avdelningen ansvarar för fastighetsbildning och registrering av förändringar i fastighetsindelningen inom Uddevalla kommun. Avdelningen ansvarar även för plan-, adress- och byggnadsregistren.

Förrättningslantmätare

Berit Carlsson 0522-69 73 61

Lantmäterichef, fastighetsbildning, avstyckningar, fastighetsbestämning, markbyten, 3D- fastighetsbildning, servitut, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt, namn och adressfrågor, lägenhetsregistret. 

Stina Bergqvist 0522-69 73 48

Förrättningslantmätare, fastighetsbildning, avstyckningar, fastighetsbestämning, markbyten, servitut, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt.

Lars-Ove Klang 0522-69 73 37

Förrättningslantmätare, fastighetsbildning, avstyckningar, fastighetsbetsämning, markbyten, servitut, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt.

Andreas Parianos 0522-69 73 49

Förrättningslantmätare, fastighetsbildning, avstyckningar, fastighetsbestämning, markbyten, servitut, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt.

Angelika Eriksson 0522-69 73 93

Förrättningslantmätare, fastighetsbildning, avstyckningar, fastighetsbestämning, markbyten, servitut, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt, fiberförrättningar.

Pontus Karlsson 0522-69 73 94
Förrättningslantmätare, fastighetsbildning, avstyckningar, fastighetsbestämning, markbyten, servitut, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt.

Therese Frick 0522-69 73 44

Förrättningslantmätare, fastighetsbildning, avstyckningar, fastighetsbestämning, markbyten, 3D-fastighetsbildning, servitut, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt.

Karin Ahlström 0522-69 73 41

Fastighetsregistrerare, byggnads- och fastighetsregistret, planer och bestämmelser utredningar.

Roger Andreasson 0522-69 73 86

Förrättningslantmätare, fastighetsbildning, avstyckningar, fastighetsbestämning, markbyten, servitut, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt.

Solveig Torp 0522-69 73 91

Förrättningslantmätare, fastighetsbildning, avstyckningar, fastighetsbestämning, markbyten, servitut, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt, fiberförrättningar.

Chatrine Karlsson 0522-69 73 45

Förrättningslantmätare, fastighetsbildning, avstyckningar, fastighetsbestämning, markbyten, servitut, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt.

Roger Blom 0522-69 73 46

Förrättningslantmätare, fastighetsbildning, avstyckningar, fastighetsbestämning, markbyten, servitut, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt.

Patrick Engström 0522-69 73 78
Förrättningslantmätare, fastighetsbildning, avstyckningar, fastighetsbestämning, markbyten, servitut, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt.

Om du vill träffa någon av oss är det bästa att ringa och bestämma en tid. Våra ordinarie öppet tider är måndag - fredag 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.30.

Kontakt

Berit Carlsson, +46 522‑69 73 61

Enhetschef

berit.carlsson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00