Lantmäterimyndigheten

Avdelningen ansvarar för fastighetsbildning och registrering av förändringar i fastighetsindelningen inom Uddevalla kommun. Avdelningen ansvarar även för plan-, adress- och byggnadsregistren.

Förrättningslantmätare

Berit Carlsson 0522-69 73 61
Lantmäterichef, fastighetsbildning, avstyckningar, fastighetsbestämning, markbyten, 3D- fastighetsbildning, servitut, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt. 

Lars-Ove Klang 0522-69 73 37
Förrättningslantmätare, fastighetsbildning, avstyckningar, fastighetsbetsämning, markbyten, servitut, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt.

Andreas Parianos 0522-69 73 49
Förrättningslantmätare, fastighetsbildning, avstyckningar, fastighetsbestämning, markbyten, servitut, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt.

Angelika Eriksson 0522-69 73 93
Förrättningslantmätare, fastighetsbildning, avstyckningar, fastighetsbestämning, markbyten, servitut, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt, fiberförrättningar.

Pontus Karlsson 0522-69 73 94
Förrättningslantmätare, fastighetsbildning, avstyckningar, fastighetsbestämning, markbyten, servitut, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt.

Therese Frick 0522-69 73 44
Förrättningslantmätare, fastighetsbildning, avstyckningar, fastighetsbestämning, markbyten, 3D-fastighetsbildning, servitut, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt.

Roger Andreasson 0522-69 73 86
Förrättningslantmätare, fastighetsbildning, avstyckningar, fastighetsbestämning, markbyten, servitut, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt.

Solveig Torp 0522-69 73 91
Förrättningslantmätare, fastighetsbildning, avstyckningar, fastighetsbestämning, markbyten, servitut, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt, fiberförrättningar.

Chatrine Karlsson 0522-69 73 45
Förrättningslantmätare, fastighetsbildning, avstyckningar, fastighetsbestämning, markbyten, servitut, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt.

Roger Blom 0522-69 73 46
Förrättningslantmätare, fastighetsbildning, avstyckningar, fastighetsbestämning, markbyten, servitut, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt.

Patrick Engström 0522-69 73 78
Förrättningslantmätare, fastighetsbildning, avstyckningar, fastighetsbestämning, markbyten, servitut, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt.

Stina Brorsson 0522-69 73 48
Förrättningslantmätare, samfällighetsutredningar

Karin Ahlström 0522-69 73 41
Fastighetsregistrerare, byggnads- och fastighetsregistret, planer och bestämmelser utredningar, namn och adressfrågor, lägenhetsregistret.

Carina Orrvik 0522-69 73 09
Kart- och mätningsingenjör, Namn och adressfrågor, lägenhetsregistret.

Om du vill träffa någon av oss är det bästa att ringa och bestämma en tid. Våra ordinarie öppet tider är måndag - fredag 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.30.

Kontakt

Berit Carlsson, +46 522‑69 73 61

Enhetschef

berit.carlsson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00