Planeringsavdelningen

Planering har uppdraget att samordna planeringen av samhället. Avdelningen skapar, utvecklar och driver processer som möjliggör en effektiv plan- och exploateringsprocess. Avdelningen har två enheter projekt samt plan- och exploatering.

Projekt

Enheten ansvarar för att driva förvaltningens projekt.

Plan- och exploatering

Enheten ansvarar för en enhetlig fysisk planering av kommunen och medverkar i översiktsplaneringen. Genomför markanvisningar och samordnar exploateringsprojekt.

Kontakt

Andreas Roos, +46 522‑69 56 79

Avdelningschef

andreas.roos@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00