Planeringsavdelningen

Planering har uppdraget att samordna planeringen av samhället. Avdelningen skapar, utvecklar och driver processer som möjliggör en effektiv plan- och exploateringsprocess. Avdelningen har två enheter projekt samt plan- och exploatering.

Projekt

Enheten ansvarar för att driva förvaltningens projekt.

Plan- och exploatering

Enheten ansvarar för en enhetlig fysisk planering av kommunen och medverkar i översiktsplaneringen. Genomför markanvisningar och samordnar exploateringsprojekt.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor