Samhällsutveckling

Samhällsutveckling har uppdraget att samordna planering och utveckling av samhället och staden. Avdelningen skapar, utvecklar och driver processer som möjliggör en effektiv plan- och exploateringsprocess. Avdelningen ger förvaltningsövergripande stöd inom verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete och digitalisering.

Avdelningen ansvarar bland annat för:

  • Fysisk planering
  • Medverkan i översiktsplaneringen
  • Markanvisningar
  • Exploateringsprojekt
  • Stadsutveckling
  • Grönområden
  • Verksamhetsnära utveckling
  • IT-samordning och utveckling
  • Kvalitetsarbete och processutveckling
  • GIS och geodata

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor