Samhällsutveckling

Avdelningen samhällsutveckling har uppdraget att samordna strategisk och operativ samhällsplanering. Vi utvecklar och driver processer som möjliggör bland annat effektiv plan- och exploateringsprocess och stadsutveckling jämsides med stödprocessfunktioner med spetskompetens som kommunekolog, GIS och geodata och smart samhällsbyggnadsprocess. Vi ansvarar också för energi- och klimatrådgivning.

Avdelningen ansvarar bland annat för:

 • Fysisk planering
 • Översiktsplaneringen
 • Markanvisningar
 • Mark och etablering
 • Bostads och lokalplanering
 • Exploateringsprojekt
 • Stadsutveckling
 • Grönområden
 • Verksamhetsnära utveckling
 • IT-samordning och utveckling
 • Kvalitetsarbete och processutveckling
 • GIS och geodata
 • Energi och klimatrådgivning

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor