Tekniska avdelningen

Tekniska har två sektioner drift och planerat underhåll. Avdelningen har sex enheter trafik och förvaltning, fastighet, gata och park, byggservice måleri, byggservice bygg samt projekt.

Kontakt

Lars-Göran Johansson, +46 522‑69 64 56

Avdelningschef

lars-goran.x.johansson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00