Biståndsavdelningen

Biståndsavdelningens uppdrag omfattar utredning, beslut och uppföljning enligt socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt lag om färdtjänst och riksfärdtjänst.

Avdelningens verksamhet omfattar vårdplanering, myndighetsutövning och avgiftshandläggning.

Kontakt

Malin Sölsnaes, +46 522‑69 75 61

Avdelningschef

malin.solsnaes@uddevalla.se

Kilbäckskontoret Kilbäcksgatan 32

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00