Lantmäterimyndigheten

Avdelningen ansvarar för fastighetsbildning och registrering av förändringar i fastighetsindelningen inom Uddevalla kommun. Avdelningen ansvarar även för plan-, adress- och byggnadsregistren.

Enhetschef

Karin Ahlström 0522-69 73 41

Förrättningslantmätare

Berit Carlsson 0522-69 73 61
Förrättningslantmätare/KLM-chef, fastighetsbildning, avstyckningar, fastighetsbestämning, markbyten, 3D- fastighetsbildning, servitut, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt. 

Angelika Eriksson 0522-69 73 93
Förrättningslantmätare, fastighetsbildning, avstyckningar, fastighetsbestämning, markbyten, servitut, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt, fiberförrättningar.

Therese Frick 0522-69 73 44
Förrättningslantmätare, fastighetsbildning, avstyckningar, fastighetsbestämning, markbyten, 3D-fastighetsbildning, servitut, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt och planer & bestämmelser.

Solveig Torp 0522-69 73 91
Förrättningslantmätare, fastighetsbildning, avstyckningar, fastighetsbestämning, markbyten, servitut, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt, fiberförrättningar.

Roger Blom 0522-69 73 46
Förrättningslantmätare, fastighetsbildning, avstyckningar, fastighetsbestämning, markbyten, servitut, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt.

Patrick Engström 0522-69 73 78
Förrättningslantmätare, fastighetsbildning, avstyckningar, fastighetsbestämning, markbyten, servitut, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt.

My Yousofi 0522-69 73 27
Förrättningslantmätare, fastighetsbildning, avstyckningar, fastighetsbestämning, markbyten, servitut, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt.

Hampus Maars 0522-69 73 38 (Tjänstledig)
Förrättningslantmätare, fastighetsbildning, avstyckningar, fastighetsbestämning, markbyten, servitut, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt.

Stina Brorsson 0522-69 73 48
Förrättningslantmätare, samfällighetsutredningar


Om du vill träffa någon av oss är det bästa att ringa och bestämma en tid. Våra ordinarie öppet tider är måndag - fredag 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.30.

Förslag på sidor