Verksamhetsområde hälso- och sjukvård

Verksamhetsområdet ska erbjuda säker hälso- och sjukvård av god kvalitet. Den kommunala hälso- och sjukvården omfattar insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen samt hälso- och sjukvårdsavtalet med Västra götalandsregionen.

Hälso- och sjukvårdsinsatserna omfattar förebyggande åtgärder, rehabilitering, habilitering, vård och behandling samt förskrivning och tillhandahållande av hjälpmedel och förbrukningsartiklar.

Hälso- och sjukvårdsinsatser ska bedömas och utföras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal men kan även utföras av personal efter delegering eller efter instruktion.

Kontakt

Christer Fransson, +46 522‑69 76 46

Avdelningschef

christer.fransson@uddevalla.se

Socialkontor Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00