Verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg

Människor kan ibland behöva stöd och hjälp i olika former i sitt dagliga liv. För det mesta finner man själv eller familjen en lösning på problemen. Kanske kan släkt och vänner hjälpa till med råd och stöd.

Om det inte räcker eller om du inte kan lösa dem på egen hand - då kan individ- och familjeomsorgens verksamheter erbjuda dig och dina familjemedlemmar råd, stöd och vård.

Det kan till exempel handla om stöd och verksamheter riktade till barn, ungdomar och föräldrar som under en period behöver ett extra stöd. Ibland kan orsaken till att man behöver stöd bero på andra saker, man kanske behöver tillfällig ekonomisk hjälp eller får problem med alkohol- eller drogmissbruk. Det kan också handla om att man utsatts för våld eller andra former av övergrepp. Är man orolig för att ett barn eller någon annan närstående riskerar att fara illa kan man också vända sig till oss.

Verksamhetsområdet ansvarar också för stöd och hjälp till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Individ- och familjeomsorgen har, tillsammans med Stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt Vård och omsorg, det yttersta ansvaret för alla som bor och vistas i kommunen.

Kontakt

Maria Kullander, +46 522‑69 70 48

Avdelningschef

maria.kullander@uddevalla.se

Socialkontor Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00