Sektionen för barn och unga

Inom sektionen för barn och unga kan vi erbjuda dig och din familj olika former av stöd och hjälp. Sektionen består av utredning barn och unga, familjestöd och förebyggandeenheten.

Utredning barn och unga

Utredning barn och unga arbetar för att hjälpa barn och ungdomar när det uppstår problem inom familjen, i skolan och på fritiden. Det kan handla om droger, kriminella handlingar eller barn som utsätts för övergrepp av sin omgivning och då behöver skydd och stöd.

För att du ska få den hjälp som är rätt för dig och din familj utreder en socialsekreterare tillsammans med dig hur din situation ser ut. Socialsekreteraren kan också hjälpa till vid kontakt med andra myndigheter.

Familjestöd

Familjestöd ansvarar för familjehemsvård och familjerättsliga frågor, men också för råd, stöd och behandlingsinsatser till barn, unga och deras familjer. Behandlingsinsatserna erbjuds på hemmaplan, till exempel i form av familjebehandling, föräldrarådgivning, familjerådgivning, samtalsstöd på Kriscentrum vid våld i nära relation eller boende med stöd till föräldrar, barn och unga.

Föräldrarådgivning, familjerådgivning och Kriscentrum kan du själv kontakta för ett samtal då de är så kallade öppna insatser som inte kräver ett beslut om bistånd.

Familjehemsvård är till för barn och unga som inte kan bo hemma tillfälligt eller under en längre tid.

Familjerätten lämnar information och rådgivning i familjerättsfrågor som rör barn och kan erbjuda samtal, så kallade samarbetssamtal. Familjerätten fastställer faderskap och medverkar till att juridiskt bindande avtal upprättas beträffande vårdnad, boende och umgänge. På uppdrag av domstol gör familjerätten utredningar i ärenden rörande vårdnad, boende, umgänge, adoptioner och namnändring.

Socialjouren ger akut hjälp efter kontorstid.

Förebyggandeenheten

Förebyggandeenheten arbetar aktivt för att barn och ungdomar ska få växa upp under gynnsamma förhållanden där öppna förskolan, familjeförskolan och fältenheten är verksamheter riktade till familjen och ungdomar. För att personer med psykiska funktionsnedsättningar ska få tillgång till rätt stöd och hjälp finns personligt ombud. För anhöriga till den som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning finns Anhörigcentralen.

Till förebyggandeenheten hör även arbete med drogsamordning, handläggning av alkoholserveringstillstånd, tobak, folköl och receptfria läkemedel samt medling. Arbetet sker i stor utsträckning i samarbete med andra myndigheter, kommunala förvaltningar och verksamheter, Västra Götalandsregionen, polis, privata företag, ideella föreningar och brukarorganisationer.

Kontakt

Kerstin Windemo, +46 522‑69 51 39

Sektionschef

kerstin.windemo@uddevalla.se

Junokontoret Junogatan 2

45142 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00