Sektionen för försörjningsstöd

Om du bor eller vistas i vår kommun och dina inkomster inte räcker för att försörja dig själv och din familj kan du ansöka om socialbidrag från kommunen. Du kan också få hjälp med ekonomisk rådgivning och arbetsrehabilitering.

Sektionen ansvarar även för insatser till kvinnor som är utsatta för våld i nära relation.

För att du ska få den hjälp som är rätt för dig och din familj utreder en socialsekreterare tillsammans med dig hur din situation ser ut.

Kontakt

Roland Henriksson, +46 522‑69 67 04

Sektionschef

roland.henriksson@uddevalla.se

Centrumkontoret Kilbäcksgatan 26

45130 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00