Sektionen för missbruk och socialpsykiatri

Inom Uddevalla kommun finns olika former av hjälp och stöd för dig som har ett missbruk eller psykisk funktionsnedsättning. Sektionen för missbruk och socialpsykiatri arbetar för att hjälpa vuxna personer med missbruksproblem eller psykisk funktionsnedsättning. 

Insatser som kan ges är bland annat missbruksbehandling, boendestöd, boenden i olika former samt sysselsättning. Inom sektionen finns också stöd och behandlingsinsatser till anhöriga och barn.

Kontakt

Katarina Wallander, +46 522‑69 67 30

Sektionschef

katarina.wallander@uddevalla.se

Centrumkontoret Kilbäcksgatan 26

45130 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00