Verksamhetsområde Stöd och service

Verksamhetsområde stöd och service till personer med funktionsnedsättning är indelat i tre sektioner;

  • Sektionen för gruppbostäder
  • Sektionen för personlig assistans, familjestöd och individuellt stöd
  • Sektionen för daglig verksamhet

Verksamhetsområde stöd och service till personer med funktionsnedsättning verkställer beslut fattade av biståndsavdelningen enligt lagen om särskilt stöd till personer med vissa funktionsnedsättningar. Uppdraget är att i de insatser som utförs, främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättningar som tillhör de personkretsar som omfattas av lagen.

Verksamhetsområdets uppdrag omfattar; personlig assistans, ledsagarservice, biträde av kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse utanför det egna hemmet, boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom, bostad med särskild service för vuxna eller annan anpassad bostad samt daglig verksamhet.

Kontakt

Mathilda Isaksson, +46 522‑69 70 51

Avdelningschef

mathilda.isaksson@uddevalla.se

Socialkontor Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00