Verksamhetsområde Vård och omsorg

Verksamhetsområde vård och omsorg är indelat i tre sektioner;

  • Sektionen för hemtjänst
  • Sektionen för stöd och utredning
  • Sektionen för vård- och omsorgsboende

Verksamhetsområde vård och omsorg utför insatser enligt socialtjänstlagen som är beslutade av biståndsavdelningen. Uppdraget är att ge individuellt stöd i det egna boendet så att den enskilde ska kunna leva ett självständigt liv. Stödet syftar till att frigöra och utveckla den enskildes egna förmågor utifrån självbestämmande och delaktighet.

Verksamhetsområdets uppdraget omfattar; vård- och omsorgsboende samt korttidsplats, hemtjänst (dag och natt), trygghetslarm, dagverksamhet, trygg hemgång och bemanning.

Kontakt

Marion Vaern, +46 522‑69 70 30

Avdelningschef

marion.vaern@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00