Tre frågor till Malin

Vår kommundirektör Malin Krantz svarar på tre frågor om sitt arbete i Uddevalla kommun.

Kommundirektör Malin Krantz

Tre frågor till Malin

Vår kommundirektör Malin Krantz svarar på tre frågor om sitt arbete i Uddevalla kommun

Familjehem – en trygg plats med stort hjärta

Ett familjehem är en familj som gör plats för en till. Som skapar utrymme för ett barn som behöver trygghet och omtanke. Kommundirektör Malin Krantz berättar mer om familjehem och situationen i Uddevalla kommun.

Sverige behöver fler familjehem. Och under våren gör Socialstyrelsen en nationell kampanj som ska öka kunskapen om familjehem och vad det innebär. Även Uddevalla kommun uppmärksammar familjehemmen i en lokal kampanj och kommundirektör Malin Krantz berättar mer.

Vad är ett familjehem?

Det finns barn och unga som av olika anledningar inte kan bo med sina föräldrar. Och ett familjehem är en vanlig familj som öppnar upp sitt hem för ett barn som behöver kärlek och trygghet. Det kan handla om en kortare tid eller en längre period, beroende på hur situationen ser ut.

Hur går det till att bli familjehem?

Om man är intresserad av att bli familjehem så kontaktar man Familjehemsenheten i Uddevalla kommun. Som ett första steg så pratar man om vad det innebär att vara familjehem. Om man väljer att gå vidare så gör Familjehemsenheten en familjehemsutredning. Tanken med utredningen är att se om man har rätt förutsättningar för att bli familjehem.

Det är också bra att veta att alla familjehem har en familjehemssekreterare som kan ge råd och stöd. Man får också ekonomisk ersättning för sin insats.

På uddevalla.se kan man läsa mer om hur processen ser ut och vilka typer av stöd som finns:
Vill du bli familjehem - Uddevalla kommun

Hur ser behovet av familjehem ut i Uddevalla?

Precis som i resten av landet så har vi stort behov av familjehem. Och just nu väntar cirka 15 barn i Uddevalla kommun på att få en trygg plats i tillvaron.

Så om man har möjlighet att ta emot en extra familjemedlem, tycker jag att man ska fundera på att bli familjehem. Det kräver tålamod och engagemang samtidigt som man får mycket tillbaka.

Lär dig mer om familjehem

Du som är nyfiken på hur det är att vara familjehem hittar mer information på Socialstyrelsens webbplats och Uddevalla kommuns sidor om familjehem:

Min insats - Vill du göra en insats för ett barn? - Socialstyrelsen
Familjehem - Uddevalla kommun