Lupp

Ordmoln om ni frågar oss

Beslut som rör unga kräver kunskap om unga

Den 5 okt genomförde alla högstadieskolor och gymnasieskolor (förutom Hällebergsskolan och Plusgymnasiet) i Uddevalla kommun enkätundersökningen Lupp.

1180 elever har genom att svara på undersökningen talat om hur det är att vara ungdom i Uddevalla kommun. Frågorna handlar om allt mellan skolan, vad man göra på sin fritid, inflytan eller hur man tror att framtiden ser ut.

Luppen kommer att sätta grunden för hur Uddevalla kommuns ungdomspolitik kommer att se ut 2018-2021.

Vill du veta mer om hur resultatet kommer att användas är du välkommen att kontakt kommunens ungdomssamordnare.

Vad är Lupp?

LUPP – lokal uppföljning av ungdomspolitik - är en webbaserad enkätundersökning framtagen av MUCF - Myndigheten för ungdom och civilsamhällesfrågor. Undersökningen ska ge svar på hur unga i kommunen upplever deras chans till inflytande, demokrati, arbete, hälsa, fritid, skola och framtiden. Lupp är även verktyg för att utvärdera kommunens ungdomspolitik. På så sätt hjälper den kommunen att ta beslut som berör unga i kommunen baserat på aktuell kunskap om ungas situation, erfarenheter och synpunketer.

Enkäten är anonym och genomförs av elever i årskurs 8 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet.

2010 var första året Uddevalla kommun genomförde LUPP och idag finns det ett politiskt beslut om att LUPP ska genomföras vart tredje år.

Kontakt

Charlotte Gerd, +46 522‑69 81 74

Enhetschef

charlotte.gerd@uddevalla.se

Kultur och fritid Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00