Rapporter och revisionsplan

Granskningsresultaten publiceras i rapporter som lämnas till kommunfullmäktige för kännedom och diskussion. Revisorerna kan även ta initiativ till ärenden i nämnder och kommunfullmäktige.

I revisionsplanen finns information om årets planerade granskningar.

Granskningsrapporter och revisionsplan

Äldre granskningsrapporter och revisionsplan

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00