Rapporter, revisionsplan och handlingar

Du kan i vårt diarium, Lex, även söka handlingar och dokument som inte begränsas av sekretess- eller personuppgiftslag. Vissa av handlingarna finns att läsa medan andra bara finns med namn och registreringsdatum. För att ta del av handlingar som inte är publicerade är du välkommen att kontakta respektive nämnds sekretariat, telefon 0522-69 60 00.

LEX - Uddevalla kommun

Granskningsresultaten publiceras i rapporter som lämnas till kommunfullmäktige för kännedom och diskussion. Revisorerna kan även ta initiativ till ärenden i nämnder och kommunfullmäktige.

I revisionsplanen finns information om årets planerade granskningar.

Granskningsrapporter och revisionsplan

Äldre granskningsrapporter och revisionsplan

Förslag på sidor