Befolkning, arbete, byggande

Den 31 december 2023 var 57 045 personer folkbokförda i Uddevalla kommun. Fördelningen mellan män och kvinnor var förhållandevis jämn, 49,9% kvinnor och 50,1% män.

Under 2023 minskade befolkningen med 237 personer (cirka -0,4%). Nybyggnationen och invandringen var mycket låg under 2023, vilket har påverkat inflyttningen negativt. Prognosavvikelsen beror dock framförallt på att utflyttningen var högre än väntad. När utflyttningen bryts ner på utflyttning till andra kommuner i Sverige och utvandring är det tydligt att denna avvikelse beror på en ovanligt hög utvandring. Utvandringen har varit nära dubbelt så stor jämfört med de senaste tre åren med knappt 200 fler personer som utvandrat jämfört med dessa år.

Befolkning 

Befolkningsförändringar

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Födda

622

654

631

627

590

555

Döda

614

574

551

541

570

600

Födelsenetto

108

80

80

86

20

-45

Inflyttning till kommunen

2 937

2 794

2 671

2 851

2 685

2 535

         - Varav från egna länet

1 896

1 906

1 767

1 871

1 787

1 676

         - Varav från övriga    Sverige

545

500

580

661

607

598

         - Varav från utlandet

496

388

324

319

291

261

Utflyttning från kommunen

2 557

2 461

2 675

2 617

2 585

2 725

          -Varav till egna länet

1 743

1 655

1 792

1 710

1 737

1 690

          -Varav till övriga Sverige

668

660

711

698

610

644

          - Varav till utlandet

146

146

172

209

238

391

Flyttnetto

380

333

-4

234

100

-190

Justering

8

31

8

15

40

-2

Befolkningsökning

496

444

84

335

160

-237


Kommuner i siffror

Jämför kommunen med andra kommuner. Hur många bor i kommunen? Hur mycket tjänar de? Och vad används marken till? kommunsiffror.scb.se

Befolkningsprognos

Uddevalla kommun gör årligen en befolkningsprognos. Prognosen för hela kommunen omfattar 10 år och för kommunens olika delområden 5 år.

Kontakt

Helena Svernling, utredare

+46 522‑69 79 48

helena.svernling@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor