Befolkning, arbete, byggande

Den 31 december 2021 var 57 122 personer folkbokförda i Uddevalla kommun. Fördelningen mellan män och kvinnor var förhållandevis jämn, 49,9% kvinnor och 50,1% män.

Under 2021 ökade befolkningen med 335 personer (cirka 0,6%), vilket var knappt 110 personer fler än prognosticerat. Efter en lägre befolkningsökning under 2020, till följd av effekter som kunde relateras till pandemin, syns nu en återgång till en mer normal nivå för kommunen.

Folkmängd

Befolkning 2012-2021
Befolkningsökning 2012-2021

Befolkning 

Befolkningsförändringar

2017

2018

2019

2020

2021

Födda

672

622

654

631

627

Döda

602

614

574

551

541

Födelsenetto

70

108

80

80

86

Inflyttning till kommunen

2 833

2 937

2 794

2 671

2 851

         - Varav från egna länet

1 707

1 896

1 906

1 767

1 871

         - Varav från övriga    Sverige

664

545

500

580

661

         - Varav från utlandet

462

496

388

324

319

Utflyttning från kommunen

2 361

2 557

2 461

2 675

2 617

          -Varav till egna länet

1 558

1 743

1 655

1 792

1 710

          -Varav till övriga Sverige

664

668

660

711

698

          - Varav till utlandet

139

146

146

172

209

Flyttnetto

472

380

333

-4

234

Justering

57

8

31

8

15

Befolkningsökning

599

496

444

84

335


Kommuner i siffror

Jämför kommunen med andra kommuner. Hur många bor i kommunen? Hur mycket tjänar de? Och vad används marken till? kommunsiffror.scb.se

Befolkningsprognos

Uddevalla kommun gör årligen en befolkningsprognos. Prognosen för hela kommunen omfattar 10 år och för kommunens olika delområden 5 år.

Kontakt

Helena Svernling, utredare

+46 522‑69 79 48

helena.svernling@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00