Befolkning, arbete, byggande

Den 31 december 2022 var 57 282 personer folkbokförda i Uddevalla kommun. Fördelningen mellan män och kvinnor var förhållandevis jämn, 49,9% kvinnor och 50,1% män.

Under 2022 ökade befolkningen med 160 personer (cirka 0,3%), vilket var cirka 135 personer färre än prognostiserat. Det var framförallt inflyttningen och antalet födslar som blev lägre än prognostiserat. Trenden med färre födslar syns i 20 av 21 län i Sverige. 

Folkmängd

Uddevalla kommuns befolkning 2013-2022
Årlig befolkningsökning i Uddevalla kommun 2013-2022

Befolkning 

Befolkningsförändringar

2018

2019

2020

2021

2022

Födda

622

654

631

627

590

Döda

614

574

551

541

570

Födelsenetto

108

80

80

86

20

Inflyttning till kommunen

2 937

2 794

2 671

2 851

2 685

         - Varav från egna länet

1 896

1 906

1 767

1 871

1 787

         - Varav från övriga    Sverige

545

500

580

661

607

         - Varav från utlandet

496

388

324

319

291

Utflyttning från kommunen

2 557

2 461

2 675

2 617

2 585

          -Varav till egna länet

1 743

1 655

1 792

1 710

1 737

          -Varav till övriga Sverige

668

660

711

698

610

          - Varav till utlandet

146

146

172

209

238

Flyttnetto

380

333

-4

234

100

Justering

8

31

8

15

40

Befolkningsökning

496

444

84

335

160


Kommuner i siffror

Jämför kommunen med andra kommuner. Hur många bor i kommunen? Hur mycket tjänar de? Och vad används marken till? kommunsiffror.scb.se

Befolkningsprognos

Uddevalla kommun gör årligen en befolkningsprognos. Prognosen för hela kommunen omfattar 10 år och för kommunens olika delområden 5 år.

Kontakt

Helena Svernling, utredare

+46 522‑69 79 48

helena.svernling@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor