Befolkning, arbete, byggande

Uddevalla kommun har idag en befolkning på drygt 55 000 personer. Antalet invånare har ökat under hela 2000-talet och kommunen förväntas fortsätta växa. Under 2017 ökade kommunen med 599 invånare.

Den största delen av befolkningstillväxten utgörs av ett positivt flyttnetto. Under 2017 var det cirka  472 fler personer som flyttade till kommunen än från den. Utöver detta bidrar även ett positivt födelsenetto till befolkningsökningen. Under 2017 var det cirka 70 fler som föddes än som avled.

31 december 2017 hade Uddevalla kommun 55 763 invånare (27 916 kvinnor, 27 847 män) och kommunens prognoser pekar på en fortsatt växande befolkning.

Folkmängd

Befolkning
Årlig befolkningsökning

Befolkning 

Befolkningsförändringar

2013

2014

2015

2016

2017

Födda

633

623

623

646

672

Döda

567

550

591

552

602

Födelsenetto

66

73

40

94

70

Inflyttning till kommunen

2709

2 786

2 987

3208

2833

         - Varav från egna länet

1567

1755

1838

1793

1707

         - Varav från övriga    Sverige

630

560

521

551

664

         - Varav från utlandet

507

471

528

864

462

Utflyttning från kommunen

2286

2 368

2 355

2321

2361

          -Varav till egna länet

1552

1554

1559

1566

1558

          -Varav till övriga Sverige

632

637

577

628

664

          - Varav till utlandet

183

177

219

127

139

Flyttnetto

423

418

632

887

472

Justering

6

1

-9

3

57

Befolkningsökning

495

492

663

984

599

 

Kommunfakta

Information om arbetsmarknad, flyttning, pendling och socioekonomiska förhållanden. Statistiken jämförs i många fall med övriga länet och riket.

Befolkningsprognos

Uddevalla kommun gör årligen en befolkningsprognos. Prognosen för hela kommunen omfattar 10 år och för kommunens olika delområden 5 år.

Kontakt

Magnus Södergren, +46 522‑69 60 12

Controller

magnus.sodergren@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00