Befolkning, arbete, byggande

Uddevalla kommun har idag en befolkning på drygt 56 000 personer. Antalet invånare har ökat under hela 2000-talet och kommunen förväntas fortsätta växa. Under 2018 ökade kommunen med 496 invånare.

Den 31 december 2018 var 56 259 personer folkbokförda i Uddevalla kommun. Fördelningen mellan män och kvinnor var förhållandevis jämn, 50,1% kvinnor och 49,9% män.

Den största delen av befolkningstillväxten utgörs av ett positivt flyttnetto. Under 2018 var det cirka 380 fler personer som flyttade till kommunen än från den. Utöver detta bidrar även ett positivt födelsenetto till befolkningsökningen. Under 2018 var det cirka 110 fler som föddes än som avled.

Folkmängd

Befolkning
Årlig befolkningsökning

Befolkning 

Befolkningsförändringar

2014

2015

2016

2017

2018

Födda

623

623

646

672

622

Döda

550

591

552

602

614

Födelsenetto

73

40

94

70

108

Inflyttning till kommunen

2786

2987

3208

2833

2937

         - Varav från egna länet

1755

1838

1793

1707

1896

         - Varav från övriga    Sverige

560

521

551

664

545

         - Varav från utlandet

471

528

864

462

496

Utflyttning från kommunen

2368

2355

2321

2361

2557

          -Varav till egna länet

1554

1559

1566

1558

1743

          -Varav till övriga Sverige

637

577

628

664

668

          - Varav till utlandet

177

219

127

139

146

Flyttnetto

418

632

887

472

380

Justering

1

-9

3

57

8

Befolkningsökning

492

663

984

599

496

 

Kommunfakta

Information om arbetsmarknad, flyttning, pendling och socioekonomiska förhållanden. Statistiken jämförs i många fall med övriga länet och riket.

Befolkningsprognos

Uddevalla kommun gör årligen en befolkningsprognos. Prognosen för hela kommunen omfattar 10 år och för kommunens olika delområden 5 år.

Kontakt

Helena Svernling, +46 522‑69 79 48

Utredare

helena.svernling@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00