Befolkning, arbete, byggande

Uddevalla kommun har idag en befolkning på drygt 56 000 personer. Antalet invånare har ökat under hela 2000-talet och kommunen förväntas fortsätta växa. Under 2018 ökade kommunen med 496 invånare.

Den 31 december 2019 var 56 703 personer folkbokförda i Uddevalla kommun. Fördelningen mellan män och kvinnor var förhållandevis jämn, 49,9% kvinnor och 50,1% män.

Den största delen av befolkningstillväxten utgörs av ett positivt flyttnetto. Under 2019 var det cirka  330 fler personer som flyttade till kommunen än från den. Utöver detta bidrar även ett positivt födelsenetto till befolkningsökningen. Under 2019 var det 80 fler som föddes än som avled.

Folkmängd

Befolkning
Årlig befolkningsökning

Befolkning 

Befolkningsförändringar

2015

2016

2017

2018

2019

Födda

623

646

672

622

654

Döda

591

552

602

614

574

Födelsenetto

40

94

70

108

80

Inflyttning till kommunen

2987

3208

2833

2937

2794

         - Varav från egna länet

1838

1793

1707

1896

1906

         - Varav från övriga    Sverige

521

551

664

545

500

         - Varav från utlandet

528

864

462

496

388

Utflyttning från kommunen

2355

2321

2361

2557

2461

          -Varav till egna länet

1559

1566

1558

1743

1655

          -Varav till övriga Sverige

577

628

664

668

660

          - Varav till utlandet

219

127

139

146

146

Flyttnetto

632

887

472

380

333

Justering

-9

3

57

8

31

Befolkningsökning

663

984

599

496

444


Kommuner i siffror

Jämför kommunen med andra kommuner. Hur många bor i kommunen? Hur mycket tjänar de? Och vad används marken till? kommunsiffror.scb.se/

Befolkningsprognos

Uddevalla kommun gör årligen en befolkningsprognos. Prognosen för hela kommunen omfattar 10 år och för kommunens olika delområden 5 år.

Kontakt

Helena Svernling, +46 522‑69 79 48

Utredare

helena.svernling@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00