Ekonomi

På dessa sidor redovisar vi aktuell och historisk information om kommunens ekonomi och ekonomiska utveckling. Den ekonomiska planeringen och uppföljningen ser i huvudsak ut på följande sätt. Kommunfullmäktige beslutar i juni varje år om en flerårsplan för de kommande tre åren och där det första året i denna plan utgör budgeten för det närmaste året.

Under budgetåret görs sedan löpande uppföljningar av hur verksamheten och ekonomin utvecklar sig. Detta sker i huvudsak i form av två delårsrapporter. Den första avser perioden januari – april och den andra januari – augusti.

I delårsrapporterna redovisas även utvecklingen för de kommunala företagen (aktiebolag, bostadsstiftelser och kommunalförbund). Slutlig uppföljning sker i årsredovisningen.

Förslag på sidor