Avgifter och taxor

En del tjänster inom kommunen får du betala för, till exempel teknisk service som renhållning, vatten, avlopp samt barnomsorg och äldre- och handikappomsorg. Avgifterna fastställs normalt av kommunfullmäktige året innan de ska gälla.

Service och tjänster som är avgiftsbelagda är:

 • Barnomsorg
 • Brandskyddskontroll
 • Båtplats
 • Felparkering
 • Folkölsförsäljning och servering
 • Färdtjänst
 • Hjälpmedel
 • Kopiering
 • Lotteritillstånd
 • LSS insatser
 • Markupplåtelse
 • Miljö och stadsbyggnads verksamhet
 • Parkering
 • Renhållning
 • Sotning
 • Serveringstillstånd  
 • Tobaksförsäljning
 • Vatten och avlopp
 • Vårdavgift (hemtjänst, särskilt boende)

Mer information

Styrande dokument

Regler och styrande dokument

Förslag på sidor