Deklarera

En deklaration är en årlig handling på hur mycket du har tjänat under föregående år och hur mycket skatt som du ska betala. Denna deklaration ska varje år lämnas in till Skatteverket.

Skatteverket skickar ut blanketter till dig som ska deklarera. När du fyllt i blanketten så skickar du in den via post eller lämnar den vid valfritt skattekontor. Du kan också deklarera via Skatteverkets e-tjänst, app, sms eller telefon.

Du kan behöva deklarera även om du inte fått någon deklaration. Det gäller också dig som har fått inkomster från utlandet.

Förslag på sidor