Årets resultat +114 miljoner kronor

Uddevalla kommun redovisade ett resultat för 2023 på 114 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet för 2023 var 0 miljoner kronor. Att resultatet blev så mycket bättre än det budgeterade resultatet berodde till största del på högre skatteintäkter och generella bidrag.

För kommunens nämnder blev det ett samlat positivt resultat jämfört med budget på 48 miljoner kronor.

Under året har investeringar gjorts för 757 mkr. Under året invigdes bland andra byggnader Uddevallas nya brandstation och Uddevallas nya idrottsarena Rimnersvallen. Arbetet med det nya badhuset Rimnersbadet fortsatte och badet kommer invigas under 2024.

Svart byggnad med flera röda portar

Under året invigdes Uddevallas nya brandstation.