Härifrån kom pengarna

Cirkeldiagram

Cirkeldiagrammet visar att 80 % av kommunens intäkter kom ifrån skatteintäkter och generella bidrag, 8 % av intäkterna kom från riktade och övriga bidrag, 3 % av intäkterna kom från avgifter och taxor och 9 % av intäkterna kom från övrigt.