Så här fördelas en krona i kommunens verksamheter

Här är en krona uppdelad i olika stora delar för att visa hur mycket olika verksamheter kostar.

Krona uppdelad som ett cirkeldiagram

Diagrammet visar hur mycket av en krona som olika verksamheter kostar. Omsorg om äldre och funktionsnedsatta kostar 18 öre, grundskola 14 öre, förskola 9 öre, insatser enligt LSS/SFB 9 öre, individ och familjeomsorg 5 öre, gymnasieskola 7 öre, kultur och fritid 3 öre, gata och park 3 öre och övrigt 32 öre.