Uddevallabron från luften

Så fungerar kommunens målstyrning

Uddevalla kommun ska vara en plats för hela livet. Kommunen ska utvecklas för en hållbar framtid och alla är välkomna till vår trygga och kreativa kommun. Uddevalla kommun finns för sina invånare genom hela livet. Här kan de bo, arbeta, uppleva, utbilda sig och växa.

Uppföljningen av kommunfullmäktiges 7 indikatorer bidrar till att tydliggöra de förutsättningar utmaningar och möjligheter som finns i Uddevalla kommun.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmässiga indikatorer och finansiella mål:

  • Medborgarnas förtroende för kommunens politiker ska öka (SCB Medborgarundersökning)
  • Medborgarnas förtroende för att kommunanställda upplevs arbeta för kommunens bästa, ska öka (SCB Medborgarundersökning)
  • Kommunens placering i Svenskt Näringslivs ranking ska förbättras
  • Minskad sjukfrånvaro
  • Nettokostandsandelen inklusive finansnetto högst 99% av skatter och bidrag
  • Soliditeten ska förbättras
  • Egenfinansiering av investeringar minst 30 %