Åldersstruktur

Uddevallas åldersstruktur är relativt lik rikets med skillnaden att andelen i åldern 20-44 är något lägre och andelen äldre är något högre.

Befolkningsstruktur

Cirkeldiagram

Diagrammet visar Uddevalla kommuns befolkningsstruktur 2023. 7 % av befolkningen är mellan 0-5 år, 12 % av befolkningen är 6-15 år, 5 % av befolkningen är mellan 16-19 år, 30 % av befolkningen är mellan 20-44 år, 26 % av befolkningen är mellan 45-64 år, 14 % av befolkningen är mellan 65-79 år och 6 % av befolkningen är 80 år eller äldre.