Arbetsmarknad

Under 2023 fortsatte arbetslösheten att sjunka jämfört med de senaste åren.

Året avslutades dock med en något försvagad arbetsmarknad och en svag ökning av arbetslösheten. Det ekonomiska läget har i stort försämrats och framförallt drabbat byggbranschen hårt. Vid årets slut låg arbetslösheten i Uddevalla på 7 % vilket var något högre än riket som hade en arbetslöshet på 6,7 %.