Befolkning

För första gången på överskådlig tid så minskade befolkningen med cirka 235 personer.

En stor bidragande orsak till minskade invånare är stor utflyttning från kommunen. Vid årsskiftet 2023-/2024 hade Uddevalla kommun 57 045 folkbokförda invånare.

Befolkningsförändring

Stapeldiagram

Stapeldiagrammet visar befolkningsförändringen under en 20 års period. 2023 minskade antalet personer med 235 personer.