Barn och utbildningsnämnden 13,1 mkr

Arbete har pågått och pågår med att införa kommunens modell för styrning och ledning för att öka kvalitén i nämndens systematiska kvalitetsarbete, för likvärdighet samt en god resurshållning.

Nämndens resultat i bokslutet visade ett överskott på 13,1 miljoner kronor. Intäkter från statsbidrag och interkommunala ersättningar har ökat under året och är den främsta orsaken till prognosavvikelsen.

Tre personer skrattar och samtalar i en soffa

Arbete har pågått och pågår med att införa kommunens modell för styrning och ledning.