Kommunstyrelsen 25,3 mkr

Under året besökte kommunen ett stort antal företag, bland annat under vårt Företagsmaraton. Det anordnades också näringslivsträffar och event för intresserade företag med syfte att stärka företagsklimat och etablera ”en väg in” till kommunen.

Det ekonomiska resultatet uppgick till 25,3 mkr. Det positiva resultatet beror främst på lägre kostnader för försörjningsstöd och stadutvecklingsprojekten.

Kollage av många bilder från olika företagsbesök.

Under året besökte kommunen ett stort antal företag i form av företagsmaraton.