Kultur och fritidsnämnden 6,2 mkr

2023 präglades av utveckling i syfte att främja nya arbetssätt tillsammans med Kultur och fritids målgrupper. Rimnersvallen invigdes och fortsatt arbete med nya badhuset pågick. Invigning av Rimnersbadet kommer ske 2024.

Kultur och fritidsnämnden redovisade ett överskott med 6,2 mkr. Större positiva avvikelser mot intäktsbudgeten avsåg projektmedel och interna intäkter.

Löparbana, läktare och fotbollsplan.

Västra läktaren intill löparbanor och fotbollsplan.