Samhällsbyggnadsnämnden -17,1 mkr

Under året öppnades Sångvägens förskola på Hovhultsskolan. Det var ett väl genomfört projekt med ytterst gott samarbete mellan förvaltningarna, som har gett ett strålande resultat.

Samhällsbyggnadsnämnden visar ett resultat 2023 på -17,1 mkr jämfört med budget. Avvikelsen beror främst på kostnadsökningar till följd av inflationen. Av underskottet så härleds -7,5 mkr till förvaltningens egen avvikelse, varav -4,1mkr avser godkänd avvikelse på grund av rivningskostnader och ökade kostnader för förstudier enligt beslut i Kommunstyrelsen.

Bild inifrån Sångvägens förskola.

Sångvägens förskola på Hovhultsskolan.