Socialnämnden 17,7 mkr

Korttidsenheten flyttade till nya lokaler på sjukhuset. Syftet är att förbättra flödet från sjukhus till hemmet och frigöra lokaler till fler vård- och omsorgsboenden.

Att socialnämnden redovisar ett positivt resultat beror på att nämnden fått olika bidrag och det kompenserar den stora kostnadsökningen som blev 2023.

Personal samtalar med en brukare ihemmiljö

Kommunen vill förbättra flödet från sjukhus till hemmet.