Delårsrapporter

Kommunen och kommunens företag (aktiebolag stiftelser och kommunalförbund) upprättar varje år två delårsrapporter. Den första rapporten avser perioden januari – april och publiceras i slutet av maj och den andra avser perioden januari – augusti och publiceras i slutet av september.

Rapporterna innehåller en avstämning av den ekonomiska utvecklingen efter fyra respektive åtta månader samt en resultatprognos för helåret. Rapporterna innehåller även en avstämning av hur vi ligger till i förhållande till de mål för ekonomi och verksamhet som kommunfullmäktige lagt fast för året.

Rapporterna utgör ett viktigt styrmedel för att försäkra oss om att den ekonomiska och verksamhetsmässiga utvecklingen blir som planerat och inte väsentligt avviker från de beslutade planerna.

Delårsrapport för Uddevalla kommun

Nämndernas och företagens redovisning

Nämndernas delårsrapporter innehåller nämndens resultat och måluppfyllelse med utgångspunkt från fullmäktiges mål och resultatrapport.

April 2024

Äldre delårsrapporter för Uddevalla kommun

Äldre delårsrapporter för nämnder och företag

Kontakt

Bengt Adolfsson, ekonomichef

+46 522‑69 60 15

bengt.adolfsson@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor