Finansrapporter

Ekonomiavdelningen (internbanken) redovisar varje månad en finansrapport till kommunstyrelsen, kommunens företag (aktiebolag, stiftelser och kommunalförbund).

Rapporterna har bland annat som syfte att kommunstyrelsen ska få information om internbankens verksamhet och att banken agerar inom de ramar som kommunfullmäktige och kommunstyrelse fastställt.

Äldre rapporter

Prenumerera på finansrapporter

Hantera prenumeration

Kontakt

Bengt Adolfsson, +46 522‑69 60 15

Ekonomichef

bengt.adolfsson@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00