Finansrapporter

Ekonomiavdelningen (internbanken) redovisar varje månad en finansrapport till kommunstyrelsen, kommunens företag (aktiebolag, stiftelser och kommunalförbund).

Rapporterna har bland annat som syfte att kommunstyrelsen ska få information om internbankens verksamhet och att banken agerar inom de ramar som kommunfullmäktige och kommunstyrelse fastställt.

Äldre rapporter

Prenumerera på finansrapporter

Hantera prenumeration

Kontakt

Bengt Adolfsson, ekonomichef

+46 522‑69 60 15

bengt.adolfsson@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor