Flerårsplan och verksamhetsplaner

Kommunens flerårsplan

Kommunen upprättar varje år en flerårsplan för den kommande treårsperioden som innefattar en budget för det första av de tre kommande åren. Där beskrivs vad som ska göras, ofta med fleråriga perspektiv som revideras varje år. I planen läggs även skattesatsen fast för det kommande året. Nämnderna får i planen definitiva kommunbidrag för det första året och preliminära kommunbidrag för det andra och tredje året. Kommunfullmäktige tar vanligtvis beslut om flerårsplanen i juni varje år. Därefter kompletteras flerårsplanen med en sammanställd budget som även inkluderar kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund. Den sammanställda budgeten görs i syfte att få en helheltsbild av kommunkoncernen.

Aktuell flerårsplan 2023-2025

Aktuell flerårsplan med sammanställd budget för innevarande budgetår, samt kommande två år är antagen av kommunfullmäktige 8 feburari 2023 och återfinns här: Flerårsplan 2023-2025  Pdf, 2 MB.

Kommande flerårsplan 2024-2026

Flerårsplanen för kommande treårsperiod beslutades av kommunfullmäktige 14 juni 2023. När budgetåret börjar blir denna aktuell flerårsplan, denna återfinns här: Flerårsplan 2024-2026 Pdf, 2.9 MB.

Nämndernas verksamhetsplaner

Inom de tilldelade kommunbidragen gör nämnderna därefter sina egna verksamhetsplaner, dessa återfinns här:

Verksamhetsplan 2023-2025 med budget 2023 Barn- och utbildningsnämnden Pdf, 1.1 MB.

Verksamhetsplan 2023-2025 med budget 2023 Kommunstyrelsen Pdf, 914.8 kB.

Verksamhetsplan 2023-2025 med budget 2023 Kultur- och fritidsnämnden Pdf, 715.2 kB.

Verksamhetsplan 2023-2025 med budget 2023 Samhällsbyggnadsnämnden Pdf, 1.3 MB.

Verksamhetsplan 2023-2025 med budget 2023 Socialnämnden Pdf, 912.5 kB.

 Kontakt

Micaela Fondin, budgetcontroller

+46 522-69 61 34

micaela.fondin@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor