Kommunens flerårsplan och plan och budget för respektive nämnd

Kommunens flerårsplan

Kommunen upprättar varje år en flerårsplan för den kommande treårsperioden som innefattar en budget för det första av de tre kommande åren. Där beskrivs vad som ska göras, ofta med fleråriga perspektiv som revideras varje år. I planen läggs även skattesatsen fast för det kommande året. Nämnderna får i planen definitiva kommunbidrag för det första året och preliminära kommunbidrag för det andra och tredje året. Kommunfullmäktige tar vanligtvis beslut om flerårsplanen i juni varje år. Därefter kompletteras flerårsplanen med en sammanställd budget som även inkluderar kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund. Den sammanställda budgeten görs i syfte att få en helheltsbild av kommunkoncernen.

Aktuell flerårsplan 2024-2026 med sammanställd budget 2024

Aktuell flerårsplan med sammanställd budget för innevarande budgetår, samt kommande två år antogs av kommunfullmäktige 14 feburari 2024 och återfinns här: Flerårsplan 2024-2026 med sammanställd budget 2024 Pdf, 5.3 MB.

Plan med budget för respektive nämnd

Inom de tilldelade kommunbidragen gör nämnderna därefter sina egna planer med budget, dessa återfinns här:

Plan 2024-2026 med budget 2024 Barn- och utbildningsnämnden Pdf, 1.8 MB.

Plan 2024-2026 med budget 2024 Kommunstyrelsen Pdf, 1.4 MB.

Plan 2024-2026 med budget 2024 Kultur- och fritidsnämnden Pdf, 778.4 kB.

Plan 2024-2026 med budget 2024 Samhällsbyggnadsnämnden Pdf, 2.5 MB.

Plan 2024-2026 med budget 2024 Socialnämnden Pdf, 972.7 kB.

 Kontakt

Bengt Adolfsson, ekonomichef

+46 522‑69 60 15

bengt.adolfsson@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor