Flerårsplan

Kommunen upprättar varje år en flerårsplan för den kommande treårsperioden som innefattar en budget för det första av de tre kommande åren. Där beskrivs vad som ska göras, ofta med fleråriga perspektiv som revideras varje år. I planen läggs skattesatsen fast för det kommande året och hur den eventuellt ska förändras de följande åren.

Nämnderna får i planen definitiva kommunbidrag för det första året och preliminära kommunbidrag för det andra och tredje året. Inom de tilldelade kommunbidragen gör nämnderna därefter sina egna verksamhetsplaner och bedriver den löpande verksamheten.

Kommunfullmäktige tar beslut om flerårsplanen i juni varje år.

Aktuell flerårsplan

Flerårsplan för innevarande budgetår samt kommande två år.

Flerårsplan 2021-2023 med sammanställd budget 2021

Kommande flerårsplan

Flerårsplan som beslutats av kommunfullmäktige i juni månad för kommande treårsperiod. När budgetåret börjar blir denna "Aktuell flerårsplan".

Flerårsplan 2022-2024 med budget 2022


Kontakt

Helena Olsson, +46 522‑69 60 36

Controller

helena.olsson@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Mer information

Ikon dokument/fil

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2020-2022.pdf
Ikon dokument/fil

Kommunfullmäktiges styrkort 2015-2018

Kommunfullmäktiges styrkort 2020-2022.pdf

Uddevalla kommuns vision

Uddevallas vision

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00