GIS och Geodata

Geografiskt Informationssystem (GIS) är ett IT-system som används för att samla in, lagra, bearbeta, analysera och presentera geodata. Med geodata menas geografiska data som hör till en plats på jordytan.

Med GIS kan man lättare använda befintliga geodata för att visualisera verkligheten och generera fram beslutsunderlag. Analys och presentation av geodata utförs snabbare och effektivare med GIS än med manuella metoder. GIS ger stöd för planering, projektering, exploatering, 3D-visualisering och är ett verktyg i den politiska processen. Geodata är information om byggnader, vägar, vandringsleder, sevärdheter, adresser, gatunamn, detaljplaner och översiktsplanering.

Besäk gärna vår interaktiva karttjänst - Uddevalla Kommunkarta.

Uddevalla Kommunkarta.

Kontakt

Funktionsbrevlåda gis-support

gis-support@uddevalla.se

Förslag på sidor