Regler och styrande dokument

Kommunens verksamheter styrs av en mängd olika lagar. Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna utfärdas av regeringen. Kommunallag, förvaltningslag, socialtjänstlag, skollag, plan- och bygglagen är några exempel på lagar som kommunerna har att rätta sig efter.

Kommunen utformar även egna styrdokument för hur de olika verksamheterna ska bedrivas och anpassas efter lokala förhållanden. Styrdokumenten som finns samlade här är beslutade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Författningssamling

I den kommunala författningssamlingen samlas styrande beslut som kommunen själv har tagit.

Föreskrifter och bestämmelser

Förtroendevalda

Kommunala bolag, stiftelser och förbund

Policy och riktlinjer

Reglemente och arbetsordning

Taxor och avgifter

Övrigt

Kontakt

Helena Lennernäs, +46 522‑69 60 42

Avdelningschef

helena.lennernas@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00