Ordningsregler

I Uddevalla kommuns lokala ordningsföreskrifter ges kommunen rätt att närmare reglera vad som gäller för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. De lokala reglerna kompletterar de nationella lagar och förordningarna.

Lokala ordningsföreskrifter Pdf, 1.3 MB.
Den tar upp ämnen som:

 • badplatser
 • lastning av varor
 • schaktning, grävning
 • ambulerande försäljning
 • buller
 • containrar
 • camping
 • markiser, flaggor och skyltar
 • affischering
 • högtalarutsändning
 • insamling av pengar
 • förtäring av alkohol
 • ambulerande försäljning
 • badförbud
 • fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
 • avgift för att använda offentlig plats
 • överträdelse av lokal ordningsföreskrift

Mer information

Fler ordningsföreskrifter

Regler och styrande dokument

Förslag på sidor