Val

Den 9 september 2018 var det val i Sverige. Mer information på Valmyndigheten »

Val till Europaparlamentet var det 26 maj 2019. Då väljer du vilken representant som ska företräda dig i Europaparlamentet.  Läs mer om valresultatet till Europaparlamentet 2014

Valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt och valen ska vara fria, hemliga och direkta.

Allmän rösträtt
Rösträtten beror endast på sådana krav som folk i allmänhet kan uppfylla, det vill säga ålder, medborgarskap och bostadsort. Läs mer om rösträtt.
Lika rösträtt
Alla väljare har lika rätt att påverka valresultatet, det vill säga en röst per person.
Fria val
Ingen annan får bestämma vad väljaren ska rösta på.
Hemliga val
Väljaren är inte tvungen att visa eller tala om hur han eller hon röstat. 
Direkta val
Väljarna utser direkt de som sitter i till exempel riksdagen eller kommunfullmäktige, de är direktvalda av folket.

Du kan rösta på följande sätt:

  • i din vallokal på valdagen
  • förtidsrösta i röstningslokal
  • rösta med bud
  • rösta från utlandet

Identitet

Du måste kunna styrka din identitet exempelvis med giltig ID-handling som till exempel körkort, ID-kort, pass eller tjänstelegitimation, vara känd av röstmottagaren eller ha en person med dig som går i god för dig och som har ID-handling. Röstkortet i sig gäller inte som ID-handling.  

Valnämnden

Kommunerna ansvarar för genomförandet av både de allmänna valen och valet till Europaparlamentet. Valnämnden ansvarar för att utföra kommunens uppgifter vid val. Ett exempel är rekrytering av röstmottagare till förtidsröstningen och till vallokalerna på valdagen. Valnämndens preliminära rösträkning efter valet äger rum onsdagen efter valdagen. Rösträkningen är offentlig.

Valmyndigheten

Valmyndigheten är den centrala myndighet som har det sammanhållande ansvaret för att organisera och genomföra olika val samt informera om möjlighet att rösta i dessa val. På Valmyndighetens hemsida finns information på lättläst svenska, teckenspråk, med lyssnarfunktion och på flera olika språk.

Kontakt

Kontaktcenter, telefon 0522-69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Valnämnd

Ordförande Fredrik Södersten telefon 076-816 04 30
Vice ordförande Sebastian Grip Nilsson telefon 070-410 12 38

Mer information

Nämnd

Valnämnden

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00