Arbeta som röstmottagare på valdagen

På valdagen den 26 maj tjänstgör sju till tio röstmottagare i varje vallokal, samt en ordförande och vice ordförande som leder och fördelar arbetet. Arbetet som röstmottagare kräver ett hjälpsamt och vänligt arbetssätt, en förmåga att vara serviceinriktad, samt höga krav på noggrannhet. Du ska medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. Vallokalerna har öppet 8.00-21.00.

Du tjänstgör från cirka klockan 7.00 tills dess att rösterna är räknade, vilket kan bli sent på kvällen. Arvodet som utgår inkluderar semesterersättning och obligatorisk utbildning. Respektive uppdragsarvode finns under uppdragsbeskrivningen.

Alla röstmottagare måste ha genomgått en obligatorisk utbildning. Nya röstmottagare samt ordförande och vice ordförande kommer att kallas till utbildning under våren. För er övriga som arbetade i Uddevalla kommun på valdagen 2018 krävs endast att du gör webbutbildningen på Valmyndighetens hemsida. Till utbildningen »

Inför valdagen den 26 maj söker vi nu reserver som med kort varsel kan tjänstgöra i vallokal på valdagen. Som reserv behöver man ha tillgång till bil.  

Ansök genom att fylla i intresseanmälan på följande sida https://uddevalla.jobbaival.se/ 

Arvode

Alla röstmottagare får ersättning som är skattepliktigt. Om du arbetar som röstmottagare på valdagen den 26 maj.

  • Ordförande 3600 kronor
  • Vice ordförande 3300 kronor
  • Ledamot 2600 kronor
  • Reserv 500 kronor

Konto för löneinsättning och lönebesked

Ska du tjänstgöra som röstmottagare före eller under EU-valet som är den 26 maj måste du ange ett konto för löneinsättning.

Kontakt

Kontaktcenter, telefon 0522-69 65 50
kommunen@uddevalla.se

Valnämnd

Ordförande Fredrik Södersten telefon 076-816 04 30
Vice ordförande Sebastian Grip Nilsson telefon 070-410 12 38

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00