Arbeta som röstmottagare på valdagen

På valdagen den 11 september tjänstgör sju till tio röstmottagare i varje vallokal, varav en ordförande och en vice ordförande som leder och fördelar arbetet. Arbetet som röstmottagare kräver ett hjälpsamt och vänligt arbetssätt, en förmåga att vara serviceinriktad samt höga krav på noggrannhet.Det är en kommunal övervägningsfråga och det ska alltid ske en individuell bedömning av röstmottagarens lämplighet. Du ska medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. Vallokalerna har öppet klockan 8.00-20.00.

Du tjänstgör från cirka klockan 7.00 tills dess att rösterna är räknade, vilket kan bli sent på kvällen. Respektive uppdragsarvode finns under uppdragsbeskrivningen.

Alla röstmottagare måste ha genomgått en obligatorisk utbildning. Vi kommer i år att genomföra utbildningen digitalt, länk till utildningen skickas till alla som fått plats i början av augusti.

Arbetar du på en skola som vi brukar använda, får du gärna meddela det i din ansökan. Meddelande om eventuell placering sker löpande.

Alla platser till årets val är tillsatta, anmäl gärna dina uppgifter nedan, så kommer du att få en e-post när vi behöver personal inför valet 2024

Ansök genom att fylla i intresseanmälan här

Arvode

Alla röstmottagare får ersättning som är skattepliktig.

  • Ordförande 3700 kronor
  • Vice ordförande 3400 kronor
  • Ledamot 2700 kronor
  • Reserv 500 kronor (om man ej får placering)

Konto och lönebesked

Ska du tjänstgöra som röstmottagare och inte är anställt i kommunen måste du ange ett konto, se löneinsättning.

Kontakt

Kontaktcenter, telefon 0522-69 65 50
kommunen@uddevalla.se

Valnämnd

Ordförande Fredrik Södersten telefon 076-816 04 30
Vice ordförande Annette Frisk 070-664 22 93

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00