Utbildning för röstmottagare på valdagen

 

Syftet med utbildningen är att du som röstmottagare:

  • ska få kunskap och verktyg för att känna dig trygg i och kunna utföra uppdraget som röstmottagare,
  • ska få information om och förstå alla krav och regler för att kunna upprätthålla rättssäkerheten under valdagen,
  • ska få den obligatoriska utbildningen som krävs inför uppdraget.

Utbildningen avslutas med ett obligatoriskt kunskapstest. För att vi ska kunna säkerställa att det är du som genomgått utbildningen behöver du logga in med Bank-ID för att kunna genomföra kunskapstestet. För att få arbeta som röstmottagare eller vara reserv ska kunskapstestet vara godkänt och inskickat senast 2022-08-21.

Länk till utbildning finns här.

Om du inte vill eller kan genomföra utbildningen digitalt är du välkommen till ett utbildningstillfälle på stadshuset den 17 augusti klockan 17:00. Anmäl dig till val@uddevalla.se senast den 15 augusti.

Om du är placerad som reserv ska du, för att få arvode som reserv, ringa till valkansliet mellan 06:00 och 07:00 på valdagen på telefon 0522-69 65 50. 

Ska du tjänstgöra som röstmottagare och inte är anställd i kommunen måste du ange ett konto för utbetalning av arvodet, se löneinsättning.

Handledning för röstmottagare i vallokal


Frågor och svar:

Vi kommer här kontinuerligt att sammanställa frågor och svar som kommer till oss.

- Var finns den fördjupade utbildningen i bemötande?
svar: Valmyndighetens digitala utbildning om bemötande och säkerhet finns här: Bemötande - Valcentralen

- Kan man ångerrösta i bara ett av valen på valdagen?
svar: Nej, om du ångerröstar måste du rösta på nytt i alla valen i din vallokal på valdagen. Hela förtidsrösten kommer att underkännas om man ångerröstar.

- Är Freja eID en giltig id-handling när man röstar?
svar: Nej, Freja eID eller liknande digital legitimation är inte en godkänd ID-handling när det gäller röstning. Läs mer här Pdf, 328.4 kB.

- Hur ska man hantera en förtidsröst i vallokalen på valdagen med två valsedlar i ett kuvert?
svar: Om röstmottagare vid granskningen av förtidsröster upptäcker att det ligger två valsedlar i ett valkuvert finns det två alternativ. Ordförande i distriktet avgör alternativ.
Alternativ 1:Godkänn kuvertet med två valsedlar, markera med P i röstlängden att väljaren förtidsröstat och lägg ner kuvertet i urnan när röstmottagningen avslutats. När valkuverten öppnas vid rösträkningen kommer den här rösten att underkännas eftersom valkuvertet innehåller två valsedlar. Kuvertet med valsedlarna läggs i högen för ogiltiga röster. Dessa röster kommer att skickas direkt till länsstyrelsen för en andra bedömning.
Alternativ 2: Underkänn förtidsrösten. Ställ fönsterkuvertet på högkant i lådan med förtidsröster. När röstmottagningen är avslutad läggs underkända röstidsröster i omslag i den röda uppsamlingskassen. Dessa förtidsrösten kommer hanteras på valnämndens preliminära rösträkning där den kommer att granskas och underkännas och slutligen skickas vidare till länsstyrelsen för en slutgiltig bedömning.

- På nyheterna pratar man om att partirepresentanter inte får bära partiemblem i vallokalen, var kan jag läsa om det?
Svar: Vi nämner i vår utbildning att partirepresentanter med banderoller eller annan klädsel eller utrustning som är partipolitisk inte får uppehålla sig vallokalen. Be i så fall partirepresentanten att ta av sig banderoll, jacka eller liknande om de ska gå in i lokalen eller ta emot partiets valsedlar direkt vid dörren. Vi har pratat med de partier vi har kontakt med. Läs mer här i punk 4.3 om valmyndighetens ställningstagaden.Förslag på sidor