Utbildning för röstmottagare på valdagen

Syftet med utbildningen är att du som röstmottagare ska få kunskap och verktyg för att känna dig trygg i och kunna utföra uppdraget som röstmottagare.

Utbildningen avslutas med ett obligatoriskt kunskapstest. För att vi ska kunna säkerställa att det är du som genomgått utbildningen och kunskapstestet behöver du logga in med Bank-ID. Ett godkänt kunskapstest ska vara inskickat senast 2024-05-19, det gäller både för dig som har placerats och för dig som är reserv.

Länk till utbildningen kommer här under april.

Om du inte vill eller kan genomföra utbildningen hemma är du välkommen till ett digitalt utbildningstillfälle på stadshuset den 13 maj kl. 13:00 eller 14:00, 15 maj kl 16:00 eller 17:00. Anmäl dig till val@uddevalla.se senast den 10 maj.

Handledning för röstmottagning och rösträkning i vallokal
Handledning för ordförande

Är du reserv?

Är du placerad som reserv ska du, för att få arvode som reserv, ringa till valkansliet mellan 06:30 och 07:00 på valdagen på telefon 0522-69 65 50. 

Konto

Ska du tjänstgöra som röstmottagare och inte är anställd i kommunen måste du ange ett konto för utbetalning av arvodet, se löneinsättning.


Frågor och svar:

Vi kommer här kontinuerligt att sammanställa frågor och svar som kommer till oss.

 


Förslag på sidor