Rösta i vallokal på valdagen

Som väljare är du knuten till ett geografiskt område som kallas valdistrikt. Det är din folkbokföringsadress som styr vilket valdistrikt du tillhör.

I varje valdistrikt finns en vallokal. Det är i den vallokalen du kan rösta på valdagen och det är där du blir avprickad i röstlängden och din röst läggs i valurnan. Det är också där kommunens preliminära rösträkning sker. Har du inte möjlighet att rösta på valdagen finns alternativa sätt att rösta.

Vallokalen står på röstkortet

På röstkortet står vilket valdistrikt du tillhör. Där står även adress och öppettid till vallokalen.

Det finns en vallokal per valdistrikt och det är bara de som är folkbokförda i valdistriktet som får rösta i vallokalen.

Så här röstar du

1. Ta valkuvert och valsedlar

Vid ingången till vallokalen finns det bord där valsedlarna har lagts ut. Genom att ta valsedlar för flera partier kan du undvika att någon får reda på vad du tänker rösta på.
Vid ingången till vallokalen står oftast en röstmottagare som delar ut valkuvert och som hänvisar dig till en ledig valskärm.

2. Gör i ordning rösten bakom en valskärm

Bakom valskärmen gör du i ordning din röst. Endast en valsedel ska ligga i valkuvertet. Det finns en penna bakom varje valskärm som du kan använda om du vill personrösta, det vill säga sätta ett kryss i rutan framför den kandidat som du helst vill ska bli vald för partiet. Du kan även skriva dit ett namn på en valsedel som bara har partibeteckning eller skriva dit parti och namn på en blank valsedel.

3. Lämna sedan rösten till röstmottagarna

Därefter går du fram till röstmottagarna och lämnar fram valkuvertet eller valkuverten. När du överlämnar rösten måste du kunna visa att du är du. Det gör du genom att:

  • visa en id-handling
  • du är känd av röstmottagaren
  • någon annan intygar din identitet. Den personen måste i så fall visa id-handling.

Samtidigt som röstmottagarna prickar av dig i röstlängden lägger de ner valkuverten i valurnorna.

På kvällen när röstmottagningen är avslutad öppnas valurnorna och alla röster räknas.

Valskjuts

Taxi, på valnämndens bekostnad, kan ordnas för dig som har svårt att annars ta dig till vallokal på valdagen. Boka valskjuts senast 8 juni hos Uddevalla Taxi på telefon 0522-144 00. Uppge att det är valskjuts i bokningen.

Kontakt

Kontaktcenter, telefon 0522-69 65 50
kommunen@uddevalla.se

Valnämnd

Ordförande Fredrik Södersten telefon 076-816 04 30
Vice ordförande Sebastian Grip Nilsson 070-410 12 38

Förslag på sidor